Stypendia naukowe imienia Daniela Gabriela Fahrenheita

Prezydent Miasta Gdańska wspólnie z Uczelniami Fahrenheita ufundowała trzy prestiżowe stypendia naukowe imienia Daniela Gabriela Fahrenheita dla najlepszych doktorantów z zagranicy. Do skorzystania z oferty zachęcamy młodych naukowców, którzy przygotowują rozprawę doktorską w zagranicznej uczelni, są autorami lub współautorami publikacji naukowej i chcą realizować swoje naukowe zainteresowania na jednej z uczelni FarU. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://faru.edu.pl/pl/stypendia?fbclid=IwAR1ufkieD_zd6Jsqhc7JlykDMXhsoLsHJdViHq9ThT3pXEvK5Aw4KsDdksw.