ZAPROSZENIE na warsztaty szkoleniowe

Warsztaty szkoleniowe dotyczące kompetencji w zakresie transparentności oraz równego traktowania na uczelni.

12 kwietnia 2023 r. ( środa) w g. 14.00-17.00

Miejsce: budynek neofilologii, sala Rady Wydziału 034

Prowadząca: dr hab. Magdalena Błażek, prof. UG

Zastępczyni Rzecznika ds. Równego Traktowania

i Przeciwdziałania Mobbingowi w UG

Załącznik Rozmiar
Szkolenie prof. Magdalena Błażek.docx 15.05 KB