Ambasada Francji w Polsce: piąta edycja konkursu “Mój doktorat w 180 sekund”

 

 „Mój doktorat w 180 sekund” - na czym polega konkurs?


Konkurs jest okazją dla doktorantów do zaprezentowania swojej pracy naukowej szerokiej publiczności. Polega na wytłumaczeniu skomplikowanych zagadnień w prosty sposób. Poza wymiarem naukowym, konkurs stwarza okazję do sprawdzenia się w wystąpieniach publicznych, co jest ogromną zaletą w budowaniu kariery! 
•    Na prezentację w języku francuskim uczestnicy mają nie więcej niż 180 sekund i mogą posłużyć się tylko jednym slajdem
•    Jest to konkurs międzynarodowy, organizowany w kilku krajach francuskojęzycznych na całym świecie. To jego piąta edycja w Europie Środkowej. Jest organizowany we współpracy z Instytutami Francuskimi Austrii, Węgier, Czech, Słowacji i Polski,
•    Konkurs odbywa się w dwóch etapach: najpierw selekcja krajowa w każdym kraju, a następnie finał Europy Środkowej 8 czerwca 2023 r. w Pradze pod patronatem Uniwersytetu Karola. 
Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą spełnić następujące warunki
•    Mówić biegle w języku francuskim,
•    Odbywać studia doktoranckie w roku akademickim 2022-2023 lub uzyskać stopień doktora w roku 2021-2022 na uczelni polskiej,  
•    Reprezentować uczelnię, której doktorant jest studentem. W przypadku doktoratu en cotutelle kandydat może reprezentować tylko jedną uczelnię i nie może dokonać zgłoszenia udziału w dwóch krajach będących stronami konkursu,
•    Przedstawić wystarczający stan zaawansowania projektu badawczego, 
•    Poinformować o udziale w konkursie swojego promotora i/lub jednostkę finansującą oraz dyrektora jednostki badawczej, 
•    Nie być finalistą poprzednich edycji konkursu, 
•    Wypełnić formularz zgłoszeniowy ---> zapis jest prosty! Wystarczy przeczytać i przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy 
Harmonogram konkursu formularz zgłoszeniowy (link bezpośredni)
•    16 stycznia 2023 do 19 lutego 2023 r.: termin przesyłania zgłoszeń do udziału w konkursie (data zostanie wydłużona)
•    21 lutego 2023 r.: szkolenie dotyczące warstwy merytorycznej oraz mowy ciała
•    Koniec lutego / początek marca 2023 r. (dokładna data podana wkrótce): nagrania prezentacji kadydatów
•    Od 17 do 23 marca 2023 r.: rozgrywki krajowe w Polsce, głosowanie publiczności online
•    25 marca 2023 r.: ogłoszenie wyników etapów krajowych
•    8 czerwca 2023 r.: finał konkursu Europy Środkowej w Pradze (Uniwersytet Karola)
W przypadku pytań dot. konkursu zapraszamy na stronę konkursu https://www.pologne.campusfrance.org/pl/moj-doktorat-w-180-sekund
Informacji (w języku francuskim i angielskim) udziela również Aurore Petit, koordynator ds. współpracy uniwersyteckiej i naukowej Ambasady Francji w Polsce aurore.petit@diplomatie.gouv.fr