Nagroda Rektora przyznana

Szanowni Państwo,

Nagrody Rektora dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego za rok akademicki 2021/2022 zostały przyznane! W Międzyuczelnianej Szkole Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed laureatką jest Pani Weronika Babińska. Serdecznie gratulujemy!

Laureatka jest współautorką trzech publikacji. Jedna z prac została opublikowana w Chemical Engineering Journal, 2022, 452, 4, https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.139415 (IF16.744, MNiSW 200)
Jest współautorką dwóch zgłoszeń patentowych. Prezentowała wyniki podczas pięciu międzynarodowych konferencji naukowych. Wyniki jej pracy naukowej są wykorzystywane w Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowym MWB UG i GUMed.