Projekt badawczy "Polscy grey voters"

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości zatrudnienia w projekcie badawczym pn. „Polscy grey voters.Wpływ zmian demograficznych na rynek wyborczy w Polsce. Studium cyklu wyborczego lat 2023-2025” realizowanym pod kierownictwem dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS 21”, zgodnie z umową nr UMO-2021/41/B/HS5/00105.
Głównym celem projektu jest diagnoza motywacji wyborczych najstarszych polskich wyborców (pow. 65 r.ż.), określanych w literaturze jako grey voters.

W załączeniu znajduje się oferta, formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia kandydata dot. przetwarzania danych osobowych.