Aktualności

Uniwersytet Wrocławski zaprasza na międzynarodową i międzysektorową konferencję Pomiędzy wzrostem a katastrofą


w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego od 17.10.20020 roku


Biuro Nauki informuje o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu dla doktorantów i młodych naukowców


w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2


Dyżur Dyrektora Szkoły Doktorskiej odbywa się w czwartek w godz. 16.00-17.00. Link do spotkania znajduje się poniżej:w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021


Organizacja zajęć w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w semestrze zimowym 2020/2021


Zapraszamy do zapoznania się z projektami dla szkoły doktorskiej


Trwa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych na rok akademicki 2020/2021


w sprawie aktualizacji komunikatu z dnia 15 maja dotyczącego funkcjonowania Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2


w sprawie przedłużenia do 30.09.20 terminu złożenia sprawozdania z realizacji toku kształcenia


Zapraszamy tegorocznych doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych do zapoznania się z harmonogramem sesji sprawozdawczej.


Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie pracy na terenie UG w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2020 roku


Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 50/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 maja 2020 roku zmieniającym zarządzenie nr 37/R/19 Rektora UG w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020


Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatu Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 maja 2020 w sprawie funkcjonowania uczelni.


Zapraszamy na spotkanie Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych, które odbędzie się w dniu 21.04.2020 w godz. 17.00-18.30 za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.


W związku z przedłużającym się stanem zagrożenia epidemiologicznego Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 9 kwietnia 2020 r.Zapraszamy do udziału w VI edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka–Startup–Przemysł”, która odbędzie się w dniach 12-13 maProgram Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych.Zgodnie z Zarządzeniem nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego wstrzymującym zajęcia dydaktyczne oraz wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne dzisiejsze seminarium RECOURSInformujemy, iż przedłużono rejestrację do dnia 6 marca na VI Ogólnopolską Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 22-23 maja 2020Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza na seminaria naukowe realizowane w ramach działalności Centrum RECOURSE.Zapraszamy młodych pracowników nauki, doktorantów, przedstawicieli start-upów i studentów do prezentacji referatów dotyczących innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych, społecznych, organiZapraszamy serdecznie na wykład Dr. Francisco Javier Castro-Toledo z Uniwersytetu Miguel Hernández de Elche w Hiszpanii pt. "Research ethics: from dilemmas to solutions in scientific practice”.Serdecznie zapraszamy na wykłady Dr STANISŁAWA WARGACKIEGO, SVD z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, antropologa, misjonarza z Papui Nowej Gwinei.Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zaprasza doktorantów i młodych naukowców na międzynarodowe seminarium International Research Symposium in Service Management, którego organizatorem jest Prof.Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce organizuje konkurs skierowany do doktorantów francuskojęzycznych – „Mój doktorat w 180 sekund”. Jest to konkurs popularyzujący naukę, a w szczególności stwarzający możliwość doktorantom przestawienia ich pracy badawczej szerokiemu gronu odbiorców.


Z przyjemnością informuję o kolejnej, V edycji corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku dla młodych naukowców, tj. na najlepszą publikację naukową z 2019 r. ...


Spotkanie Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego z doktorantami naszej uczelni.


Szanowni Państwo, serdecznie zachęcamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 22-23 maja 2020 roku w Sopocie.


Szanowni Doktoranci, jako propozycję wykładu monograficznego przekazuję Państwu zaproszenie  Pani Profesor Iwony Sagan oraz pracowników Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego na seminaria naukowe realizowane w ramach działalności Centrum RECOURSE...


W dniach 9-18 czerwca 2020 Uniwersytet Gdański i Centrum Studiów Bałtyckich i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Södertörn w Sztokholmie organizują szkołę letnią dla doktorantów pt. Identity Politics: Comparative Perspectives on the Nordic Countries and east central Europe. Pierwsza część kursu odbędzie się w Gdańsku a druga w Sztokholmie.


Na podstawie Ordynacji wyborczej  do rad doktorantów szkół doktorskich  Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 listopada 2019 roku roku zwołuję zebranie wyborcze dla doktorantów ...


Spotkanie z doktorantami z Centrum Studiów Bałtyckich i Wschodnioeuropejskich (CBEES) Uniwersytu Södertörn w Sztokholmie dobiegło końca.


Szanowni Doktoranci, w programie studiów doktorskich macie Państwo przedmiot „Przedmioty do wyboru z oferty ogólnouczelnianej” wymiarze 60 godzin do zrealizowania w toku studiów doktorskich. Chciałabym zaproponować w ramach tego przedmiotu 15 godzinny przedmiot „Education is society. And there is no society”.


Spotkanie z doktorantami ze szkoły doktorskiej BEEGS (Baltic and East European Graduate School) z Uniwersytetu Södertörn w Sztokholmie , 21-22 października 2019