Aktualności

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. Textual Media Conference: Contemporary Perspectives


Celem spotkania jest refleksja nad szansami i zagrożeniami związanymi z wykorzystywaniem narzędzi sztucznej inteligencji w pracy badawczej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych.


Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty z dyskusją wokół tematu „Filial piety, family happiness and family values”


Przypominamy o możliwości udziału w Konferencji naukowej "LUSTRO MEDIÓW IV"


Prosimy o sprawdzenie informacji na temat pracowni doktorskich w semestrze zimowym 2023/2024


Serdecznie zapraszamy na seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją z cyklu „Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny",


Zapraszamy do udziału w spotkaniu doktorantów SDNHiS


Zapisy na pracownie doktorskie ruszają w dniu 23.10.2023 r.


Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Akademii Filmu Dokumentalnego Docs Against Gravity


Zapraszamy do udziału spotkaniach Szkoły Letniej AGH "Frontiers of Technology and Humanity"


Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przedłużania legitymacji doktoranta


Plan zajęć w semestrze zimowym 2023/2024 został opublikowany


Zapraszamy zainteresowanych doktorantów do udziału w Konferencji naukowej "LUSTRO MEDIÓW IV"


Zapraszamy do udziału w seminarium pt. Power Sample Analysis and Sample Size Determination, które poprowadzi dr Lubor Homolka


Zapraszamy zapoznania się z informacjami na temat III Międzynarodowej Konferencji ERNAPE-PL "Rodzice i nauczyciele w kryzysowych czasach" oraz towarzyszącym jej seminarium poświęconym metodologii badań w naukach społecznych


Zmiana sali pracowni doktorskiej z Profesorem Barczewskim


Dyrekcja SDNHiS zaprasza do udziału w konsultacjach na temat konstruowania indywidualnego planu badawczego


"Na marginesie historii muzeum. Instrumentarium i perspektywy humanistyki"


Zaproszenie na wystawę poświęconą prof. Małgorzacie Czermińskiej


ZAPROSZENIE na warsztaty szkoleniowe


Zapraszamy kandydatów do Szkoły Doktorskiej do udziału w konsultacjach poświęconych rekrutacji


Program Polonistyki na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie w Toronto kieruje swoją ofertę do młodych naukowców zainteresowanych prowadzeniem badań w Kanadzie.


Zaproszenie na spotkanie dyskusyjne towarzyszące wystąpieniu Žilvinasa Švedkauskasa


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat sesji posterowej dedykowanej młodym naukowcom


Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu z cyklu Międzynarodowych Seminariów Doktoranckich


Zapraszamy do udziału w Data Analytics Meeting


Zapraszamy do udziału w Konferencji European Association of Creative Writing Programmes


Zapraszamy do udziału w konferencji "Solidarity and University"


Zachęcamy do udziału w seminarium dr hab. Agaty Bielik-Robson prof. IFiS PAN


Zapraszamy do udziału w programie mentoringowym


Zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie stypendiów Fulbrighta w USA


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendium na staż naukowy w University of Toronto


Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu w Splicie, Chorwacja (partner UG w konsorcjum Ses-EU) zaprasza na warsztat „5th Paper Development Workshop in Organization and Management Studies”


Plan zajęć dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych został ogłoszony


Zapraszamy do zapisów na pracownie doktorskie w II turze


Prosimy o zapoznanie się z informacjami w sprawie zapisów na pracownie doktorskie w semestrze letnim 2022/2023


Zapraszamy na wykład otwarty dr hab. Hanny Kuczyńskiej, prof. INP PAN „Między kontradyktoryjnością i inkwizycyjnością, czyli poszukiwanie idealnego modelu procesu karnego. Czy Ameryka jest gwiazda polarną dla procesu karnego?”


Nagroda Rektora przyznana


Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu Univentum Labs Ideas – Young Fahrenheit


Potwierdzamy termin pracowni doktorskiej z Profesorem Chrzanowskim


Prosimy o zapoznanie się ze zmianą w planie zajęć


Informujemy o naborze do programu "Exchange to the US" Fundacji Kościuszkowskiej


Zapraszamy doktorantów z dziedziny nauk społecznych do zapisów na pracownie doktorskie


Zapisy na pracownie doktorskie w dziedzinie nauk społecznych są wstrzymane


Przypominamy, że w dniu 17.10.2022 r. ruszają zapisy na pracownie doktorskie w semestrze zimowym 2022/2023


Zachęcamy doktorantów do udziału w warsztacie profesora Paula Allaina pt. Academic research development


Zapraszamy na Inaugurację roku akademickiego Szkół doktorskich


Informujemy o stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla zagranicznych doktorantów


Plan zajęć dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych został ogłoszony


W imieniu Komitetu Sterującego Międzynarodowej Konferencji Euro-Trans 2022 zapraszamy do udziału w wydarzeniu


Zapraszamy do udziału w VII edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nauka i Biznes – Wspólne Wyzwania”


Sesja sprawozdawcza w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych


W imieniu Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG oraz Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszamy na spotkanie poświęcone książce Piotra Zbieranka pt. „Demokratyczna kultura. Proces formułowania polityk publicznych w zakresie kultury”


Zapraszamy na webinarium - otwarte spotkanie naukowe: ZWROTY, KTÓRE ZAWRÓCIŁY W GŁOWACH.ROZWAŻANIA O WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI SPOŁECZNO EDUKACYJNEJ


Zapraszamy do udziału w seminariach Education, Society, and the Rhetorical Connection


Zapraszamy zainteresowanych doktorantów do udziału w kolejnym wydarzeniu z cyklu Międzynarodowych Seminariów Doktoranckich


Zapraszamy doktorantów do udziału w spotkaniu z cyklu Międzynarodowych Seminariów Doktoranckich


Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych życzy wszystkim pogodnych Świąt Wielkanocnych


Informujemy o możliwości zatrudnienia w projekcie badawczym pn. „Polscy grey voters. Wpływ zmian demograficznych na rynek wyborczy w Polsce. Studium cyklu wyborczego lat 2023-2025”


Zapraszamy do złożenia tekstów do czasopisma Beyond Philology


Zapraszamy na Konferencję Studencką “Politics & Society in Central and Eastern Europe”