Aktualności

Informujemy o stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla zagranicznych doktorantów


Plan zajęć dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych został ogłoszony


W imieniu Komitetu Sterującego Międzynarodowej Konferencji Euro-Trans 2022 zapraszamy do udziału w wydarzeniu


Zapraszamy do udziału w VII edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nauka i Biznes – Wspólne Wyzwania”


Sesja sprawozdawcza w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych


W imieniu Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG oraz Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszamy na spotkanie poświęcone książce Piotra Zbieranka pt. „Demokratyczna kultura. Proces formułowania polityk publicznych w zakresie kultury”


Zapraszamy na webinarium - otwarte spotkanie naukowe: ZWROTY, KTÓRE ZAWRÓCIŁY W GŁOWACH.ROZWAŻANIA O WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI SPOŁECZNO EDUKACYJNEJ


Zapraszamy do udziału w seminariach Education, Society, and the Rhetorical Connection


Zapraszamy zainteresowanych doktorantów do udziału w kolejnym wydarzeniu z cyklu Międzynarodowych Seminariów Doktoranckich


Zapraszamy doktorantów do udziału w spotkaniu z cyklu Międzynarodowych Seminariów Doktoranckich


Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych życzy wszystkim pogodnych Świąt Wielkanocnych


Informujemy o możliwości zatrudnienia w projekcie badawczym pn. „Polscy grey voters. Wpływ zmian demograficznych na rynek wyborczy w Polsce. Studium cyklu wyborczego lat 2023-2025”


Zapraszamy do złożenia tekstów do czasopisma Beyond Philology


Zapraszamy na Konferencję Studencką “Politics & Society in Central and Eastern Europe”