Skład Rady Szkoły Doktorskiej

Imię i nazwisko Dyscyplina
dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG Przewodnicząca RSD
dr hab. Barbara Klassa, prof. UG Zastępca dyrektora SD
prof. dr hab. Tomasz Bąkowski Nauki prawne
prof. dr hab. Igor Hałagida Historia
prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak Pedagogika
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński Nauki socjologiczne
prof. dr hab. Tadeusz Palmowski Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr. hab. Tomasz Ciszewski, prof. UG Językoznawstwo
dr hab. Sławomir Jędraszek, prof. UG Archeologia
dr hab. Katarzyna Kaczor, prof. UG Nauki o kulturze i religii
dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG Nauki o sztuce
dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG Psychologia
dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG Ekonomia i finanse
dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG Nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG Nauki o polityce i administracji
dr hab. Romuald Piekarski, prof. UG Filozofia
dr hab. Jean Ward, prof. UG Literaturoznawstwo
mgr Piotr Gajewski Nauki prawne
mgr Barbara Grobelna Językoznawstwo
mgr Przemysław Kilian Nauki o kulturze i religii
mgr Tomasz Mikulski Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
mgr Gabriela Bielińska Obsługa administracyjna Rady

Regulamin pracy Rady Szkoły Doktorskiej: