Procedury

Regulamin podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju

Zarządzenie nr 42/R/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku

Regulamin podróży służbowych odbywanych poza granice kraju

Zarządzenie nr 18/R/22 z dnia 2 lutego 2022 roku

Dodatkowe załączniki do rozliczenia podróży zagranicznych

Uprawnienia do wjazdu na teren Kampusu UG

Zarządzenie nr 9/K/21 z dnia 27 sierpnia 2021 roku

Polityka przeciwdziałania dyskryminacji studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie nr 189/R/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku