Ocena śródokresowa

Opublikowane tabele zawierają syntetyczne zestawienie wyników oceny śródokresowej.

Pełna dokumentacja z przebiegu obrad Komisji oceniającej znajduje się w biurze szkół doktorskich UG.

 

Wyniki oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

Załącznik Rozmiar
Wyniki oceny śródokresowej SDNHiS.pdf 176.1 KB