Przedłużanie ważności legitymacji doktoranta

Szanowni Państwo,

przedłużenie legitymacji doktorata (ELD) możliwe będzie w dniach 25-29.09.2023 r. w godz. 9.00-13.00 pod warunkiem dopełnienia następujących formalności:

doktoranci bieżącego I roku - złożenie indywidualnego planu badawczego,
doktoranci bieżącego II roku - ocena śródokresowa zakończona wynikiem pozytywnym,
doktoranci bieżącego IV roku - przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej dłużej niż 30.09.2023 r.

Osoby przyjęte w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 będą mogły odebrać legitymację po podpisaniu ślubowania, kiedy status ELD w Portalu Studenta będzie oznaczony jako "przedłużona". Wniosek elektroniczny można złożyć już teraz.