Międzynarodowe Seminaria Doktoranckie

Szanowni Państwo,

w imieniu Prorektora ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Bogusławy Drelich-Skulskiej i Dziekana Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Czesława Zająca zapraszamy doktorantów do udziału w kolejnym spotkaniu w cyklu Międzynarodowych Seminariów Doktoranckich, które odbędzie się on-line na Teamsach w dniu 5 maja 2022 roku o godz. 16.00.  

Tematyka seminarium: “Energy and digital transformation in economics, finance and management”.
Uprzejmie prosimy zainteresowane osoby, udziałem w majowym seminarium, o przesyłanie zgłoszeń do 4 maja 2022 roku.  

Ponadto osoby zainteresowane udziałem w kolejnym seminarium, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza (wystąpienie / uczestnictwo bez prezentacji) – do dnia 31 maja 2022 r.

Formularz z załącznika (plik .xlsx) należy przesłać na adresy e-mailowe: renata.majewska@ue.wroc.pl i olga.rutkowska@ue.wroc.pl.