dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. UG

Imię i nazwisko
dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. UG
Imię
Małgorzata
Nazwisko
Rocławska-Daniluk
Tytuł naukowy
dr hab., prof. UG
Wydział
Wydział Filologiczny
Jednostka zatrudniająca
Instytut Logopedii
Obszary badawcze
Dwujęzyczność/bilingwizm
Glottodydaktyka ojczysto- i obcojęzyczna
Rozwój mowy w normie i patologii
Zaburzenia czytania i pisania
Fonetyka kontrastywna
Dyscyplina naukowa