dr hab. Mikołaj Rychło, prof. UG

Imię i nazwisko
dr hab. Mikołaj Rychło, prof. UG
Imię
Mikołaj
Nazwisko
Rychło
Tytuł naukowy
dr hab., prof. UG
Wydział
Wydział Filologiczny
Jednostka zatrudniająca
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Obszary badawcze
Etymologia
Językoznawstwo historyczno-porównawcze
Językoznawstwo indoeuropejskie
Kultura indoeuropejska
Polsko-angielskie (słowiańsko-germańskie) wyrazy pokrewne
Język staroangielski
Językoznawstwo angielskie
Gramatyka historyczna języka angielskiego
Gramatyka historyczna języka polskiego
Zapożyczenia
Słowotwórstwo
Dyscyplina naukowa