prof. dr hab. Aneta Lewińska

Imię i nazwisko
prof. dr hab. Aneta Lewińska
Imię
Aneta
Nazwisko
Lewińska
Tytuł naukowy
prof. dr hab.
Wydział
Wydział Filologiczny
Jednostka zatrudniająca
Instytut Filologii Polskiej
Obszary badawcze
Glottodydaktyka polonistyczna: procesy uczenia się i nauczania języka polskiego jako obcego/pierwszego/drugiego
Dydaktyka języka polskiego: procesy uczenia/uczenia się języka polskiego w szkole dawnej i współczesnej
Historia języka polskiego: językowa kreacja świata w tekstach literackich i nieliterackich
Odmiany socjolektalne i regionalne współczesnego języka polskiego (przede wszystkim na obszarze współczesnego Pomorza)
Dyscyplina naukowa