prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Imię i nazwisko
prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz
Imię
Jolanta
Nazwisko
Maćkiewicz
Tytuł naukowy
prof. dr hab.
Wydział
Wydział Nauk Społecznych
Jednostka zatrudniająca
Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Obszary badawcze
Multimodalność w mediach
Ramy interpretacyjne
Perswazja i manipulacja w mediach
Metafora i metonimia – obrazowa i multimodalna
Językowy i medialny obraz świata
Dyscyplina naukowa