Przedłużanie legitymacji

Szanowni Państwo,

Legitymacje doktoranta mogą zostać przedłużone osobom, które uzyskały pozytywny wynik oceny śródokresowej (II rok), złożyły indywidualny plan badawczy (I rok), dopełniły wszystkich formalności dotyczących rozliczenia roku oraz uzyskały zaliczenia ze wszystkich przedmiotów, w związku z czym będą mogły zostać awansowane na kolejny rok.

Legitymacje można zostawić w biurze szkół doktorskich w godz. 9.00-13.00, po przedłużeniu będą do odbioru w tym samym dniu po godz. 14.00. Nie ma możliwości przedłużania legitymacji "na miejscu" oraz odbioru przedłużonej karty przez osobę trzecią.

Jeżeli w Portalu Studenta status legitymacji jest opisany jako Przedłużony do 30.09.2023 oznacza to, że legitymację można odebrać z biura szkół doktorskich w terminie wizyt doktorantów.