prof. dr hab. Przemysław Gębal

Imię i nazwisko
prof. dr hab. Przemysław Gębal
Imię
Przemysław
Nazwisko
Gębal
Tytuł naukowy
prof. dr hab.
Wydział
Wydział Filologiczny
Jednostka zatrudniająca
Instytut Lingwistyki Stosowanej
Obszary badawcze
Lingwistyka stosowana – komunikacja międzykulturowa w biznesie i edukacji
Psycholingwistyka i neurolingwistyka – przyswajanie i uczenie się języków obcych
Dydaktyka języków obcych – dydaktyka wielojęzyczności i nauczanie międzykulturowe
Glottodydaktyka polonistyczna – uczenie się i nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego w kontekście migracji, kulturowe aspekty polonistycznego kształcenia językowego
Pedeutologia – kształcenie nauczycieli, tożsamość zawodowa i rozwój zawodowy nauczycieli języków obcych, dobrostan nauczycieli
Dyscyplina naukowa