Zarządzenie nr 41/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 marca 2022 roku

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem nr 41/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 marca 2022 roku uchylającym zarządzenie nr 138/R/21 Rektora UG w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego oraz zasad wykonywania pracy zdalnej w UG w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2. Treść zarządzenia można znaleźć tutaj.