Plan zajęć

Szanowni Doktoranci,

na stronie Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed można znaleźć aktualny plan zajęć w roku akademickim 2022/2023: https://sd.ug.edu.pl/biotechnologia/plan_zajec