Aktualności

You are welcome to attend the 3rd year d IBDS Students' poster session, which will take place during the 13th Biotechnology Students’ Conference.


Zapraszamy na sesję posterową doktorantów MSDB, która odbędzie się podczas 13th Biotechnology Students’ Conference.


Zachęcamy do udziału w kongresie CEBC w Krakowie


On behalf of the Organizing Committees I would like to invite you to participate in the 5th Central European Biomedical Congress (CEBC)


Remember you have a chance to receive a harmful or hazardous work conditions refund


Przypominamy o możliwości złożenia wniosku o przyznanie rekompensaty za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych


Serdecznie zapraszamy na Noc Biologów


This is how the IFB/IBDS reporting session went


Tak wyglądała sesja sprawozdawcza MWB i MSDB


Congratulations to the Rector's award winner


Gratulujemy laureatce Nagrody Rektora w MSDB


Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą wypłaty rekompensaty za pracę w warunkach szkodliwych


You will find the up-to-date course schedule for the academic year 2022/2023


Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym planem zajęć w roku akademickim 2022/2023


Zapraszamy do zapoznania się z nowym zarządzeniem w sprawie rekompensaty za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych